top of page

מחירונים

מחירון השכרות

הערות

אולם S

אולם T

סוג

--

120 ש"ח

120 ש"ח

עד 2 משתתפים

--

150 ש"ח

150 ש"ח

קבוצה מעל 2 משתתפים

תלוי בכמות האנשים ואופי האירוע

טלפונית

טלפונית

השכרה לאירוע

מחירון שיעורים

כרטסייה 12 שיעורים

כרטיסייה 6

חד פעמי

סוג

550 ש"ח

50 ש"ח

שיעור + מסיבה

35 ש"ח

מסיבה בלבד

2500 ש"ח 10 שיעורים

1400 ש"ח 

5 שיעורים

300 ש"ח

שיעור פרטי / חתן כלה

285 ש"ח

  • המחירים במחירון כוללים מע"מ.

  • במהלך ההשכרה האחריות על הציוד והמתאמנים/תלמידים תהיה על השוכר בלבד.

  • מינימום השכרה 60 דק'.

  • בסופה של כל השכרה, על השוכר/ת האחריות  לכבות אורות ומזגנים ולהחזירו נקי ופנוי מכל חפץ ואדם כפי שקיבל לידיו.

  • תשלום עבור שיעורים קבוצתיים חודשיים יתבצע עד 10 לכל חודש עוקב במזומן/צ'ק מזומן/ העברה בנקאית.

bottom of page