מחירונים

line

מחירון השכרות

הערות

אולם קטן

אולם גדול

סוג

--

80 ש"ח

80 ש"ח

עד 2 משתתפים

--

100 ש"ח

120 ש"ח

קבוצה מעל 2 משתתפים

תלוי בכמות האנשים ואופי האירוע

טלפונית

טלפונית

השכרה לאירוע

מחירון שיעורים

הערות

כרטיסייה 1+5

חד פעמי

סוג

--

250 ש"ח

50 ש"ח

שיעור + מסיבה

באותו יום

300 ש"ח

60 ש"ח

2 שיעורים + מסיבה

--

--

35 ש"ח

מסיבה בלבד

--

--

220 ש"ח

שיעור פרטי / חתן כלה